Livsforsikring

Lad forsikringsselskaberne komme til dig med et godt tilbud

En livsforsikring sikrer dine efterladte, hvis du dør. Livsforsikring udbetaler en sum penge til din familie, hvis du dør inden forsikringens udløbsdato. På den måde, kan man sige at en livsforsikring er en af de vigtigste forsikringer, både i livet og efter, da den sikrer dine nærmeste økonomisk, hvis du dør for tidligt. Med vores forsikringsportal hjælper vi dig med at finde det bedste sted at tegne din livsforsikring. Udfyld vores formular og få eftersendt tre forsikringstilbud på livsforsikringer, og udvælg den der passer bedst til dig, så du kan få den bedste og billigste livsforsikring – eller afslå alle tre. Valget er dit.

Livsforsikring overblik

En livsforsikring hjælper, som sagt, på den måde at dine pårørende er godt sikret, hvis du pludselig mister livet. Dine efterladte får en udbetaling, så de ikke skal bekymre sig om økonomien midt i sorgen. Det kan eksempelvis være afgørende for, at din familie kan blive boende i jeres hjem, selv om de nu må klare sig udelukkende på en indtægt. Du kan som udgangspunkt selv afgøre hvem der skal have pengene, hvis du mister livet. Som udgangspunkt bliver din ‘nærmeste pårørende’ begunstiget, når en livsforsikring oprettes. På den måde er der en klar rækkefølge for, hvem der får udbetalingen. Du kan altid vælge at ændre din begunstigelse, så det ikke er ‘nærmeste pårørende’ der får udbetalingen for din livsforsikring. Udfyld derfor en simpel formular via vores hjemmeside og lad tre forsikringsselskaber tilbyde dig en gratis gennemgang af din livsforsikring, der passer bedst til dine behov. Vælg det bedste tilbud – eller afslå.

Livsforsikring barn

Det er fornuftigt som forældre at tegne en livsforsikring, så man sikrer sine børn økonomisk, hvis en eller begge forælder skulle ske at miste livet. Hvis én af forældrene dør er det vigtigt, at der fortsat er penge til at forsørge barnet. Og hvis forældrene lever papirløst sammen, bør det i stedet overvejes om der skulle skrives et testamente. Som udgangspunkt tegner børn ikke livsforsikringer, da de ikke ville efterlade deres pårørende uden for økonomisk rækkevidde ved dødsfald. De fleste tegner først livsforsikring når de har stiftet familie. 

Livsforsikring pris

Prisen på din livsforsikring afhænger af, hvem der ønskes forsikret. Hos de fleste forsikringsselskaber er holdningen at prisen skal være baseret på forsikredes risiko, idet det sikrer den mest retfærdige behandling af alle parter. På baggrund af grundigt udførte statistikker afhænger prisen på en livsforsikring derfor blandt andet af den forsikredes alder og uddannelsesniveau samt helbredssituation. Det er altså afgørende hvor gammel du er, da en yngre vil kunne forsikres for en større forsikringssum end en der er ældre. Derudover har et forringet helbred også indflydelse på forsikringssummen.

Ydermere afhænger din pris også af hvor høj en forsikringssum, du ønsker. Når du tegner en livsforsikring hos et forsikringsselskab, modtager du som regel en foreløbig pris, hvorefter du skal udfylde en helbredserklæring. Din personlige og endelige pris fastsættes herefter på baggrund af helbredserklæringen.

Livsforsikring FAQ

Som tidligere nævnt, er livsforsikringen til dig der gerne vil sikre din familie økonomisk, hvis du skulle ske at miste livet. Nedenfor kan du blive endnu klogere på hvad det indebære at tegne en livsforsikring:

Hvad er en livsforsikring?

En livsforsikring sikrer at din familie kan fortsætte med samme levestandard, selv i tilfælde af at en af forsørgerne mister livet. At miste et nært familiemedlem er i forvejen en uoverskuelig situation at stå i, men med de begrænsede midler man modtager fra det offentlige kan det blive endnu sværere at komme sig over tabet. Der kan en livsforsikring gøre situationen lidt nemmere for familien.

Hvad dækker en livsforsikring?

Hvis du tegner en livsforsikring, vil din familie få udbetalt en forsikringssum eller løbende ydelse, i tilfælde af at du dør. Når du tegner forsikringen, får du selv lov til at afgøre hvordan den udbetales og hvem der skal have del i udbetalingen. Det er påkrævet at man giver oplysninger om sit helbred for at tegne en livsforsikring, da forsikringsselskabet beregner præmien ud fra disse oplysninger.

Hvad koster en livsforsikring?

Prisen på en livsforsikring afhænger, som førnævnt, af blandt andet din alder og uddannelsessituation – jo yngre du er, desto billigere bliver din forsikring. Ligeledes kan et forringet helbred også have indflydelse på forsikringspræmien. Førhen har der været forskel i pris hos mænd og kvinder, men siden 2012 er det ikke længere tilladt at differentiere prisen på køn.

Find forsikring på Dyreforsikringer, Mc forsikringer, Indboforsikringer m.m.